#

Misyonumuz-Vizyonumuz

Misyonumuz :

Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşmacı, özgün ve çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak suretiyle ve mesleki açıdan donanımlı, hukuk bilgisine sahip yargı organlarında, mahkemelerde, resmi ve özel kuruluşlarda kısacası adalet hizmetleri ile ilgilenen bütün birimlerde çalışacak elemanlar yetiştirerek alanında en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz : 

  1. Temel hukuk bilgisine sahip ara insan gücü ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılarda bulunabilen,
  2. Akademik geleneklerini oluşturmuş, ulusal ve uluslararası yeterliliği olan, etkin ve verimli eğitim ve öğretim olanağı sunan, çalışma ortamı üst düzeyde, araştırmaya önem veren bir anlayışa sahip olmak,
  3. Kurumsal kültürünü şeffaflık, etkinlik, verimlilik, hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurmuş,
  4. Akademik etkinlikler düzenleyebilen, bilimsel yayınlar yapabilen, öğrenciler tarafından tercih edilen, ülke çapında tanınan ve ülkemizin en iyi Adalet Meslek Yüksekokulu olabilmektir.