#

İdari İşler

           

     İDARİ İŞLER KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER :

  • Başkanlığımızın Bütçesini hazırlayıp, yıl içinde takibini yapmak

  • Başkanlık maaş, ayniyat, muhasebe kayıtlarını tutmak ve yılsonu hesaplarını raporlamak

  • Satınalma işlemlerini yürütmek, 5018 sayılı Kanun, ilgili diğer Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerle Bilgi İşlem Daire Başkanlığına verilen görevlerden kendilerine verilen diğer iş ve işlemleri yapmak

  • Birimlerimizden gelen talep doğrultusunda malzeme ve hizmet alımları yapmak.

  • Bakım onarım ve lisans işlemlerini takibini yapmak yaptırmak.

  • Birim arşivinin düzenlenmesi ve süresi dolmuş evrakların imha edilmesi, Kurum ve Devlet arşivlerine gerekli evrakların teslimi sağlamak. Başkanlığımız da üretilen evrakların ilgili yerlere teslim etmek.

  • Başkanlık yazılarını yazmak ve dosyalamak. Gelen ve giden evrakları takip etmek.