#

Genel Tanıtım

Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Ağustos 2011 tarih ve 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi gereği kurulmuştur.


Fakültemizin yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

Misyonumuz

Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarına özgün şekilde katkıda bulunabilecek sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek; çeşitli yayınlar, projeler ve etkinlikler ile toplumu sanat ve tasarım açısından eğitmek, güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde yer almasına, bu yolla üretici değerlerin toplum yaşamında çoğalmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca fakültemiz; sanat aracılığıyla kültürel farklılıkları, düşünce ve keşfetme yoluyla da artistik zekânın değerinin anlaşılmasını sağlamayı hedeflemektedir.


Vizyonumuz

Güzel sanatlar ve tasarım alanında yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir dünya üniversitesi olma hedefine paralel olarak, dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda;

  • Öğrencilerin sanat yetilerinin çağdaş anlayışla geliştirilmesi bilgi ve deneyimlerinin, iş gücünün topluma yayılmasını sağlayan,
  • Toplumun sanata ilgisini evrensel değerlere ulaştırabilen,
  • Tüm alanlarda etkin ve üretime dönük işbirlikleri yaparak kendi kaynaklarını yaratabilen ve ulusal kurumların en çok başvurduğu araştırma-geliştirme ve danışmanlık hizmetlerini sunan;
  • Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi değişimlerini gerçekleştirebilen,
  • Mensubu olmakla gurur duyulan bir fakülte olmaktır.