#

BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Her yıl yatırım programında yayınlanan Üniversitemiz Bilimsel ve Teknolojik Araştırma projeleri ile ilgili satın alma ve Tahakkuk işlemleri ile Taşınır Mal Kontrol Yönetmeliğince tanımlanan Ambar işlemlerini yürütmek, Üniversitemiz Bilimsel Teknolojik Araştırmalar Yönetim Kurulunun yılı içerisinde kabul ettiği projelerin ödenek takiplerini, satın alma işlemlerini, Tahakkuk işlemleri ve Taşınır Mal Yönetmeliği tarafından düzenlenen ambar giriş ve çıkış işlemlerini yapmak.