#

BÜTÇE ŞUBESİNİN YAPTIĞI İŞLER ve GÖREVLERİ

1- Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin Yıl içerisinde ihtiyaç duyduğu ödenekleri tespit etmek.

2- Başkanlığımızın faaliyetlerini yürüttüğü Harcama Birimlerinin Bütçe Tekliflerini Hazırlamak.

3- Ödeneklerin Maliye Bakanlığınca verilen Ayrıntılı Harcama Programı cetveli doğrultusunda harcamalarını Sağlamak.

4- Başkanlığımızca Faaliyetleri yerine getirilen Harcama Birimlerinin ihtiyaç duyması halinde, ek ödenek talebini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına İletmek.

5- Faaliyetleri Başkanlığımızca yürütülen Harcama Birimlerinin Bütçe Takibini yapmak.

6- Harcama kalemleri arasında ihtiyaç duyulan aktarmaların yazışma ve evraklarını hazırlamak.

7- DİE Kurum ile ilgili mali istatistik bilgi formlarını hazırlayıp sunmak.

8- YÖK, DPT ve Maliye Bakanlığı gibi Kamu kurumları arasındaki mali konuların yazışma işlemlerini yapmak.

9- Kuruma bağlı ve Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimlerinin ihtiyaç duymaları halinde gerekli görülen konularda eğitim çalışmaları ve bilgilendirme toplantılarını yapmak.

10- Resmi Gazetede Haziran ayı içinde yayımlanan Başbakanlığın bütçe çağrısına göre üniversitemiz bütçesinin Başkanlığımızca Faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin ( Cari ve yatırım) bütçe taslaklarının hazırlanmasını sağlamak.

11- Üniversitemizin Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin mali yılı içerisinde gereksinim duyacağı ( cari ve yatırım ) ek ödenek, ödenek aktarması, revize, ayrıntılı harcama programındaki değişiklik isteklerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletmek.