#

GENEL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAPILAN FAALİYETLER

1-Lojman Komisyon Başkanlığı sekreterya işlerinin yürütülmesi, Lojman ile ilgili yazışmalar,Onay,Olur komisyon kararlarının hazırlanması,yerleştirme işlemlerinin yapılması lojmanda oturanların kira ve yakıt bedellerinin aylık olarak düzenlenip, ilgili birimlerce bordro üzerinden kesintinin yapılmasının sağlanması ve takibi lojman kalorifer yakıtının temin edilmesi ve ödenme işlemlerinin yapılması.

2-İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının yazışma ile ilgili tüm işlemlerin yapılması personel ilişik kesme,işe başlama,izin,rapor, sicil raporlarının hazırlanması giden ve gelen yazıların zamanında cevaplandırılması vb gibi işlemlerin yürütülmesi.

3-Üniversitemizin ve bağlı birimlerimizin kapalı ve açık alanların periyodik olarak her gün temizliğinin yaptırılması ve her yıl yapılan Bahar Şenliklerinde alan çevresi Bayrak ve Flamalar ile donatılması, ve çevre temizliğinin bir hafta boyunca düzenli olarak yapılması Yine her yıl yapılan Diploma töreninde tören alanının yabancı otlar ve dikenlerinin komple temizliği yapılıp, bir ay boyunca sürekli olarak temizlik işçileri ile aynı alan komple Bayrak ve Flamalar ile süsleme işlemlerinin yapılması,ve Üniversitemizin bütün Fakülteleri,Meslek Yüksek Okulları ve bazı birimlerinin taşınma ile ilgili tüm işlerinin yapılması Üniversiteye bağlı tüm birimlerin zararlı haşerelere karşı ilaçlanması.

4-Üniversitemizin Başkanlığımız tarafından faaliyetleri yürütülen Harcama Birimlerinin Telefon,Elektrik,ve Su ödemelerinin düzenli olarak her ay gecikmelere mahal vermeden ödemelerin yapılmasını sağlamak Belediye ile ilgili takas işlemlerinin yapmak Tedaş ve Telekom müdürlüğü ile olan yazışmalarını ve ilgili yerlerden faturaların elden alınması gelmeyen faturaların takibi ve bulunması ve ödeme onay ve Ödeme Emri Belgesinin hazırlanması,

5- Üniversitemizdeki birimlerin Tuvalet, lavabo,kapı pencerelerin kırık,dökük yerlerin tespitini yapmak ve yazı ile Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına bildirmek.

7- Üniversitemizin Başkanlığımız tarafından faaliyetleri yürütülen Harcama Birimleri arasında koordinasyon işlevini yerine getirmek ve aylık özel telefon görüşme bedellerinin tahsil edilmesini sağlamak.

A) akademik ve idari personelin lojman müracaatlarını değerlendirmek ve puanlama sistemine göre puan cetvelini hazırlamak.

B) Lojman tahsis edilenlere Olur ve Onay almak.

C) Lojman isteğinde bulunanların unvan ve sıralama şekline göre puanı ve takibi.

D) Lojmanda oturanların oturma şekli ve oturduğu yıl takibi

E) Lojman komisyon kararıyla alınan lojman kararını gerekçesiyle beraber kanuni süre içerisinde tahliye edilmediği takdirde hukuk müşavirliğine bildirimi ve kanuni işlemin yapılmasını sağlamak.

 

 

ÜNİVERSİTEMİZ LOJMAN KİRA VE YAKIT İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

8-Lojmanda oturanların yakıt ihtiyaçları gidermek ve yakıt ücretini ay itibariyle hesaplayarak bordro üzerinden kestirilerek ödemesini sağlamak.

9-Lojmanların kiralarını her ay düzenli olarak takip etmek ve kesintinin yapılmasını sağlamak.