#

SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Üniversitenin ilgili mali yıl bütçesi dahilinde satın alınması ve yaptırılması gereken işlem ve işlerin satın alma şube müdürlüğü tarafından yapılarak tahakkuklarının hazırlanıp ödenebilme durumuna getirilmesinde yapılan işlerin takibi ve sağlanması. Üniversitemizin Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimlerinin ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda bütçe imkanları dahilinde satın alma yoluna gidilmesi. Bu işlemler yapılırken izlenen yol aşağıya maddeler halinde çıkarılmıştır.

· Onay belgesi, Yaklaşık Maliyet Cetveli ve Ek belgeleri düzenlemek.

· Yapılması ve yaptırılması düşünülen işlerin ihale İşlem dosyalarını hazırlamak ve ihale ile ilgili süreci takip etmek.

· İhale komisyonunu oluşturmak.

· Satın alma ile ilgili komisyon kararlarını hazırlamak.

· İhale sonucu işlemleri hazırlamak ve yapmak.

. Teslim alma süreci tamamlandıktan sonra Taahhüt Dosyalarını Ödeme Emri Belgesine bağlamak.

· Alınan malzemelerin Taşınır Mal Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak

· Satın alma ile ilgili yazışmaları takip etmek.