#

TAŞINIR MAL KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Taşınır Mal Kontrol Şube Müdürlüğünün satın alımı yapılan malzemelerin aynı yılda Taşınır Mal Kontrolü ve Tesellüm işlemlerinde uygulanan sistemler üzerinde yapılan çalışmalar aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

Üniversitemize satın alınan malzemelerin ilk önce kendi arasında Tüketim Malzemesi ve Dayanıklı Taşınırlar diye ikiye ayrılıp, söz konusu malzemelerin Taşınır İşlem Fişi ile ambar girişleri yapılmaktadır. Ambar girişi yapılan her çeşit malzeme için ayrı ayrı “Malzeme Stok Kartı”na işlenerek kartoteks dolabında muhafaza edilmektedir.

Malzemelerin ambar çıkışları yapılırken de Başkanlığımızca faaliyetleri yürütülen Harcama birimleri için; tüketim malzemeleri ve Dayanıklı Taşınırlar için Taşınır İstek Belgesiyle talepte bulunulacak, Tüketim Malzemeleri Taşınır Mal Kontrol Yetkilisinin Taşınır İşlem Fişi düzenlenmesi suretiyle talepte bulunan kişiye veya birime teslim edilerek çıkışları yapılacak, Dayanıklı Taşınırlar ise Zimmet Fişi ile talepte bulunan personele zimmet yapılarak teslim edilecektir.

Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü’lere Satın alım işlemi bir merkezden yapıldığı için devir edilecek olan Dayanıklı Taşınırlar için Ambarlar arası devir işlemi gerektiğinden, Devreden birim tarafından devir onayı ve 3 nüsha Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek malzemeyi veren birimden ambar çıkışı ve malzemenin devir edildiği birimin ambarına ise ambar girişi yapılacak, düzenlenmiş olan Taşınır İşlem Fişi Malı teslim alan birimin Taşınır Mal Kontrol Yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası kendisinde kalacak diğer iki nüshası ise devir işlemini gerçekleştiren birime teslim edilecektir.

Üniversitemize bağlı iş makinelerinin akaryakıt ihtiyaçlarını ile bakım ve onarımları satın alma Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte kayıt ve kontrolleri ise Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen prosedüre uygun olarak birimimizce takip edilmektedir.

Üniversitemize ait lojmanların kalorifer yakıtı alımları satın alma şubesince yapılmakta ambar giriş ve çıkışları ise birimimiz tarafından takip edilmektedir.

Yıl sonunda da bütün Dayanıklı Taşınırlar ile Tüketim Malzemelerinin sayımı ve tespiti “Sayım Komisyonu” tarafından yapıldıktan sonra icmaller Taşınır Mal Kontrol Yönetmeliğinde tanımlanan prosedüre uygun olarak hazırlanmaktadır.

Ambar giriş ve çıkışları halihazırda manuel yolla yapılmakta olup otomasyon sistemine geçildiğinde işlemler otomasyon sisteminde yapılacaktır.