#

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü Duyurusu

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçişle Öğrenci Kabulü

T.C.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE
YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

         Kafkas Üniversitesi ve diğer yurtiçi üniversitelere kayıtlı olan öğrenciler, Üniversitemiz programlarına 09 Ocak 2017 -20 Ocak 2017tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapabileceklerdir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2013-2014-2015-2016 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için aşağıdaki ekte bulunan belgelere bakınız. (Tablo 1, Tablo 2)

2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına  ulaşmak için ekteki belgelere bakınız .

3) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5)-Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi.

6) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 09 Ocak 2017 -20 Ocak 2017 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki / kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında;

“İlgili  Fakülte, Yüksekokullarında ” yapılacaktır.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesinin internet çıktısı.

4)- 8 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

6)-İkinci Öğretim Programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerden öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını (Kafkas Üniversitesine) gösteren banka dekontu.

7)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

NOT: ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN POGRAMLARIN VE TIP FAKÜLTESİNİN ARA DÖNEMLERDE YATAY GEÇİŞ DURUMU BULUNMAMAKTADIR.

 

EK-1

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ;

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ ESASLARI   tıklayınız.

EK-2

Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları ile 2013-2014-2015-2016 Yıllarına ait Taban Puanlarını ve 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı  BAHAR Yarıyılı Yatay Geçiş Üniversitemiz Kontenjanlarını görmek için aşağıdaki TABLO 1 VE TABLO 2 ‘ye tıklayınız;

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI Tablo-1 ( LİSANS) tıklayınız.

MERKEZİ YERLEŞTİRME TABAN PUANLARI Tablo-2 (ÖNLİSANS) tıklayınız.

 

EK-3

Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair TAAHHÜTNAME için tıklayınız.

(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan Taahhütname doldurularak başvurulan ilgili Fakülte/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri bürolarına başvuru sırasında teslim edilecektir.)

52 kez görüntülendi.