#

E-Dergiler

0-9

2023 Aylık Dergi
4. Boyut
4. Kat Sermet Çifter Kütüphanesi Bülteni
40ikindi

 

A

AB Postası
AB’den HABERLER
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Acil Tıp Bülteni
Acil Tıp Dergisi
Acil Tıp Dergisi
Acoustics Research Letters Online
Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica
Active Bankacılık ve Finans Dergisi
Adalet Dergisi
ADALYA : Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Yıllığı
Adana Sanat Dergisi
Adli Bilimler Dergisi
Adli Psikiyatri Dergisi
Adli Psikiyatri Dergisi
Adli Tıp Dergisi
Adli Tıp Bülteni
Adnan Menderes Üniv. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Adres Dergi Türkiye
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Agbiyotek-L Tarımsal Biyoteknoloji Aylık Haber Dergisi - Agbiyotek-L Electronic NewsLetter
Agrovizyon : Tarım Magazin Dergisi
Ağrı Dergisi
Ahenk : Fikir Kültür Edebiyat Dergisi
Aile Eğitim Danışmanlığı Bülteni
Aile ve Toplum Dergisi
Akademi : Aylık Düşünce ve Yorum Dergisi- Hollanda
Akademi Dergisi- Kocaeli Üniversitesi
Akademik Araştırmalar Dergisi
Akademik Bakış : Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi-Kırgızistan
Akademik Gastroenteroloji Dergisi
Akademik İncelemeler : Sakarya Universitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Turizm Bülteni
Akciğer Arşivi
Akdeniz İİBF Dergisi
Akdeniz Universitesi Egitim Fakultesi Bulteni
Akdeniz Universitesi Ziraat Fakultesi Dergisi
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi
AKORT : Müzik Sektörünün Ortak Sesi
Al Elma : AYLIK SİYASİ FİKİR DERGİSİ
Alatarım Dergisi
Allergy & Clinical Immunology International
Alternatives : Turkish Journal of International Relations
Altun Köprü : Kültür, Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi
Altyazı : Aylık Sinema Dergisi
Amme İdaresi Dergisi
Anadolu : Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
Anadolu Akdeniz Arkeoloji Haberleri
Anadolu Kardiyoloji Dergisi
Anadolu Klinik Araştırmalar Dergisi
Anadolu Psikiyatri Dergisi
Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Tam Metin)
Anadolu’nun Sesi
Anafilya : Türkçe, Edeb., Kültür ve Sanat Dergisi
Anatolia : An International Journal of Tourism and Hospitality Research
Anatolia antiqua = Eski Anadolu
Anatolia moderna = Yeni Anadolu
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi
Anayasa Yargısı Dergisi
Androloji Bülteni
Androloji Bülteni
Anestezi Dergisi
Ankara Dergisi
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi
Anksiyete Monografları Serisi Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi
AR-GE BÜLTEN-İzmir Ticaret Odası
Arabadergisi
Araf Dil-Düşünce Dergisi
Aralık : TMMOB ZMO Öğrenci Kolu yayın Organı
Araştırma Haber Bülteni- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Archimedia
ARI-Bulletin of the Technical University of Istanbul
Arış
Arka Plan : Uluslararası Politika
Arkeoloji ve Sanat Dergisi
Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi (Ege Üniv.Ed. Fak.
Arşiv Araştırmaları Dergisi
Arşiv Dünyası
ASEAN University Network Newsletter
ASELSAN Dergisi
Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi
ASOBÜLTEN - Aylık Haber Bülteni
ASOMEDYA - Ankara Sanayi Odası Aylık Yayın Organı
Astım Allerji İmmünoloji
ASYA-AVRUPA : üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisi
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi
Atatürk Dergisi (Atatürk Üniv)
Atatürk Üniv. Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni
Atatürk Üniv. Erzincan Eğitim Fak. Dergisi
Atatürk Üniv. Erzincan Hukuk Fak. Dergisi
Atatürk Üniv. Fen-Ed.Fak. Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Üniv. İİBF Dergisi
Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Atatürk Üniversitesi Tıp Dergisi
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Atatürkçü Bakış
Atlas
Atletizm Bilim ve Teknoloji Dergisi
Avrasya Araştırmaları Dergisi
Avrasya Dosyası
Avrasya Etüdleri
Avrasya Nükleer Bülteni
Avrupa Birliği Bülteni
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Dergisi
Ayhaber
Ayın Tarihi
Aylık Ekonomik Gelişmeler Bülteni
Ayrıntı
Ayyıldız : Türk Dünyası’nın gözü, kulağı, sesi
Azerbaycan-Türkiye Askeri Tıp Dergisi
A|Z ITU Journal of the Faculty of Architecture

 

B

Bağımlılık Dergisi
Bağımlılık Dergisi
Bahçe Dergisi- Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Bahçesaray : Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi bülteni
Bakırköy Tıp Dergisi
Balıkesir Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Balkan Journal of Geometry and Its Applications
Balkan Physics Letters
Banka ve Para Teknolojileri Dergisi
Bankacılar Dergisi
Bankalararası Kart merkezi Pano Dergisi
Basatap : Aylık Modern Elektronik Müzik Dergisi
Başak Ekonomi Dergisi
Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Teknik Bülteni
Belgeler : Türk Tarih Belgeleri Dergisi
Belleten
Bengisu.Net : Kültür Sanat Dergisi
Bilge
Bilgi : Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilgi Vadisi : Üç Aylık Araştırma ve Analiz e-Dergisi
Bilgi ve Bellek- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilgisayarlı Tomografi Bülteni
Bilig : Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi
Bilim ve Gelecek
Bilim ve Teknik Dergisi
Bilim ve Ütopya
Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi
Binalarda Enerji Verimliliği Proje Bülteni
Birinci Basamak İçin Psikiyatri
Bitki Koruma Bülteni
Biyoteknoloji Elektronik Dergisi
BİYOTEK® Biyoteknoloji Sektör Dergisi
Bizim Avrupa
Bizim Market : Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi
Boğaziçi Journal - Sosyal, Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi
British Dental Journal
Broker Dergisi
BT Haber
BUBL Journals
Buğday Ekolojik Yaşam Dergisi
Bukalemun(Chameleon) Kadir Has Üniv. Amerikan Kültürü ve Ed.
Bulak Dergisi- Türkmenistan
Bulletin (New Series) of the American Mathematical Society
Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
Bursa Devlet Hastanesi Bülteni
Buselik-San’at ve Kültür dergisi Dergisi
Business Journals
Bütçe Dünyası
Bütün Dünya
BYTE Magazine

 

C - Ç

C-C++ Users Journal
Celal Bayar Üniv. İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Sağlıkta Birikim Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cerrahpaşa Tıp Dergisi
Chip
CİNE TARIM DERGİSİ
Cogito
Coğrafi Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Univ. Hemsirelik Yuksekokulu Dergisi
Cumhuriyet Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
Cumhuriyet Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi
Cumhuriyet Üniv. Sosyoloji Tartışmaları Dergisi
Cumhuriyet Üniv. Sosyoloji Tartışmaları Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi ÇSAM Çevre Bülteni
Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Müh. Fak. Dergisi Seri A-Yer Bilimleri
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Current Opinion in Psychiatry (Çeviri)
Current Research of Social Psychology
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Çağdaş Cerrahi Dergisi
Çağdaş Eğitim Dergisi
Çağdaş Fizik : Bilimsel ve Mesleki Dergi
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
Çağın Polisi Dergisi
Çalakalem
Çankaya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Journal of Arts and Sciences
Çankaya Üniversitesi Gündem Dergisi
Çekirdek Sanat
Çepeçevre
Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi
Çevre Dergisi
Çevre ve İnsan
Çevreye Genç Bakış
Çınar : Bilim-Kültür ve Edebiyat Dergisi
Çiftçi Broşürü (Çukurova Üniversitesi)
Çimento İşveren Dergisi
Çizgi Ötesi
Çocuk Cerrahisi Dergisi
Çocuk Dergisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Çocuk Solunum Dergisi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Dergisi
Çoluk Çocuk : Aylık Anne Baba ve Eğitimci Dergisi
Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
Çukurova Üniversitesi İİBF Makale Arşivi
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
Çukurova Üniversitesi SBE Sağlık Bilimleri Dergisi
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

 

D

DA : Diyalog Avrasya
Danıştay Dergisi
Dans Müzik Kültür – Folklora Doğru
Darvakit : Sanat-Edebiyat-Düşün
Değerler Eğitimi Dergisi (DED)
Demans Dergisi
Demans Dergisi
Demans Dizisi
Demans Dizisi
Denetim Dergisi
Deniz Magazin : Dalış, Deniz, Doğa, Gezi Dergisi
Deniz Postası : Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 3 Aylık Yayını
Depresyon Dergisi
Depresyon Monografları Serisi
Dergâh Dergisi
Dergi@Net : Ed., bilim kültür ve sanat içerikli sanal dergi
Derkenar : İki aylık edebiyat dergisi
Designophy
Detay : Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrenci Yayını
DIGESTA TURCICA: Journal of the Union of Turkish Bar Association
Dış Basında Türkiye
Dış Politika - Foreign Policy, A Quarterly of the Foreign Policy Institute
Dış Ticaret Dergisi
Dışişleri Güncesi
Diabet Bilimi
Diagnostic and Interventional Radiology
Dicle Tıp Dergisi
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Doğa Bülten
Doğadan Ekonomiye
Doğu Batı : Düşünce Dergisi
Doğu Edebiyatı : Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi
Doğuş Üniversitesi Dergisi
Doktor : Mesleki Tıp Dergisi
Dokuz Eylul Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. İşletme Fakültesi Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Müh. Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi
Dokuz Eylül Üniv. Sosyal Bil. Enst. Dergisi
Dozkuz Eylül Üniv. İİBF Dergisi
Dört Mevsim Meteoroloji Bülteni
Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Duygudurum Bozuklukları Dizisi
Duygudurum Bozuklukları Dizisi
düşLE Edebiyat Dergisi
Düşünen Adam
Düşünen Adam : PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİK BİLİMLER DERGİSİ
Düşünen Adam Dergisi
Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Düzce Üniversitesi Orman Fak Ormancılık Dergisi
Düzce Üniversitesi Tıp Fak. Dergisi

 

E

e-akademi : Hukuk, Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilimler Aylık İnternet Dergisi
e-avrasya : kültür, sanat, tarih, mitoloji
E-dergi İD
e-Journal of New World Sciences Academy
e-konomist
E-Ticaret : Elektronik İş ve Elektronik Ticaret Dergisi
Eastern Journal of Medicine- Yüzüncü Yıl Üniv.
EBSO Haber
Economist
Economix : İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Klübü
Ege Akademik Bakış : İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Dergisi
EGE COĞRAFYA DERGİSİ / Aegean Geographical Journal
Ege Eğitim Dergisi : Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ege Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi
Ege Mimarlık
Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları
Ege Tıp Dergisi (Ege Üniversitesi)
Ege University, Journal of the Faculty of Science
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fak. Dergisi
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi
Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi
EğirdirBahçe : Online Tarımsal Bilgi-Magazin Dergisi
Eğitim Araştırmaları Dergisi
Eğitim Bilimleri ve Uygulama
Eğitim ve Teknoloji
Eğitim Yönetiminde Araştırmalar Dergisi
Eğitimde Kalite Dergisi
Eğitimde Kuram ve Uygulama : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Dergisi
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Eğitimde-Bilimde-Haberde Sağlık (Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü)
Eğitişim Dergisi : Elektronik Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi (İnönü Üniv.)
EJOS - Electronic Journal of Oriental Studies
EKEV Akademi Dergisi
Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi = Joint Diseases & Related Surgery
Ekoloji : Üç ayda bir yayınlanan uluslararası hakemli çevre dergisi
Ekonomi ve Politikada Trend
Ekonomik Gelişmeler
Ekonomistler Bülteni
Elektrik Mühendisleri Odası E-Dergi
Elektronik Oftalmoloji Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Elektrostar : Elektrik-Elektronik-Makina-Otomasyon-Enerji
Emel Dergisi
Emel Dergisi (Tam Metin Erişimli)
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi
Endokrinolojide Diyalog Dergisi
Endokrinolojide Yönelişler Dergisi
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi
Endüstri Mühendisliği
Enformasyon Bülteni
Epilepsi Dergisi
Erciyes Tıp Dergisi
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Erdem
Ermeni Araştırmaları
ERP Akademi : Kurumsal kaynak planlama dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Osmangazi Tıp Dergisi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Eskişehir Ticaret Odası Dergisi
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education
EURO Bölgesi İzleme Raporları
Europist : Sanal Dergi
Ev & Kültür
Ev Ekonomisi Dergisi (Hacettepe Üniversitesi)

 

F

Fatih Üniversitesi Politika Klubü Dergisi
Felsefe Tartışmaları: A Turkish Journal of Philosophy
Fethiye : Aylık Fikir & Sanat Dergisi
Fırat Tıp Dergisi
Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Fırat Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Tıp)
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (Veteriner)
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Folklor and Mtyhology Electronic Texts
Folklor Halkbilim Dergisi
Foreign Policy- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Fotografya
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi

 

G

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fak. Dergisi
Galenos Tıp Dergisi
GAP Dergisi
Garanti Dergisi
Gastroenterology (Çeviri)
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Medical Journal
Gazi Üniv. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Ekonomik Yaklaşım Dergisi
Gazi Üniv. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Fen Bilimleri Dergisi
Gazi Üniv. Hukuk Fak. Dergisi
Gazi Üniv. İİBF Dergisi
Gazi Üniv. İİBF Yorum Dergisi
Gazi Üniv. Kastamonu Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Kırşehir Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniv. Mesleki Eğitim Fak. Mesleki Eğitim Dergisi
Gazi Üniv. Müh-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Gazi Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları E-Dergisi
Gazi Üniv. Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Dergisi
Gazi Üniversitesi Ahilik Araştırmaları Dergisi
Gazi Üniversitesi İletişim Dergisi
Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
Gaziantep Devlet Hastanesi Anadolu Tıp Dergisi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi SBE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
Genç Kalemler : Edebiyat-Folklor Dergisi
Genel Tıp Dergisi
Geology and Geophysics Journals
Geometry and Topology
Global Strateji
Glokom-Katarakt
Gold News
Göğüs-Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi
Gökbayrak
Görüş Dergisi
Göztepe Tıp Dergisi
GriDergi
Gülhane Tıp Dergisi
Günbatımı : Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi
GÜNCE - TÜBA Bülteni
güncel hABer
Güncel Pediatri
Güncel Sanat Dergisi
Günebakan Çevre Eğitimi Bülteni
Güneyde Kültür : Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Günışığı : Aylık Hukuk Dergisi
GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi
GÜNSEL - Edebiy, ilmiy ve içtimaiy dergi

 

H

Hacettepe Matematik ve İstatistik Dergisi
Hacettepe Ortopedi Dergisi
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Hacettepe Tıp Dergisi
Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni
Hacettepe Üniv. Çevre Bilimleri Dergisi
Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi
Hacettepe Üniv. Hemşirelik YO Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Hacettepe Üniv. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi
Hacettepe Üniv. Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Bülteni
Hacettepe Üniversitesi CTAD : Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları Dergisi
Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi 
Halkbilimi : ODTÜ Türk Halk Bilimi Topluluğu
Hareket Dergisi
Harita Dergisi
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dergisi
Harmony : Internationale Music Magazine- Azerbaycan
Harran Üniv. Tıp Fak. Dergisi
Harran Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi
Haseki Tıp Bülteni
Hastane Dergisi
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
Hayvansal Üretim Dergisi
Hazır Beton Dergisi
Hazine Dergisi
Health Journals
Hekimden Hekime Dergisi
Hemşirelik Dergisi (İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu)
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi
Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi
HR İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi
Hukuk Gündemi
Hukuk ve Adalet : Eleştirel Hukuk Dergisi

 

I - İ

International Journal of Science and Technology (Fırat Üniversitesi)
Issues in Science & Technology Librarianship
Istanbul University - Journal of Electrical & Electronics Engineering
İbn-i Sina Tıp Dergisi
İç Denetim Dergisi
İİBF.NET : sanal dergi
İktisat Dergisi
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Rapor Dergisi
İletişim : Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi hakemli akademik yayını
İletişim Araştırmaları- Ankara Üniversitesi İletişim Fak.
İletişim Dergisi (Gazi Üniv.)
İlköğretim Online
İmece
İMKB Dergisi
İNFOMAG : Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
İnsan Hakları Yıllığı
İntellektual Mülkiyyet-Azerbaycan (Müzik)
İslâm Araştırmaları Dergisi
İslami Araştırmalar Dergisi
İstanbul Dergisi
İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi / Fen ve Mühendislik Bilimleri
İstanbul Kültür Üniversitesi Güncesi / Sosyal Bilimler ve Sanat
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Aylık Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İstanbul University-Journal of Electrical and Electronics Enginneering
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi
İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi
İstanbul Üniv. Florence Nightingale HYO Bülteni
İstanbul Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi
İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniv. Müh.Fak. Yer Bilimleri Dergisi
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fak. Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Bülteni
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
İstanbul Üniversitesi Orman Fak. Dergisi
İstanbul Üniversitesi SBF Dergisi
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fak. Dergisi
İstatistik Araştırma Dergisi
İş Hukuku ve İktisat Dergisi
İş, Güç Bakış, İş Yaşamı Dergisi
İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
İşletme ve Finans
İşveren Dergisi
İTÜ Dergisi
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
İzmir Barosu Bülteni
İzmir Barosu Dergisi
İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi
İzmir Kent Kültürü Dergisi
İzmir Ticaret Borsası Dergisi
İzmit Ticaret Odası E-Dergi

 

J

JAMA Türkiye
Jeofizik Bülteni
Jeofizik Dergisi
Jeoloji Mühendisliği Dergisi
Jeopolitik
Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi
Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi
Journal of American Studies of Turkey Journal of Biological& Environmental Sciences (Uludağ Üniversitesi)
Journal of the Entomological Research Society (Gazi Üniv.)

 

K

K I R S A L Ç E V R E Y I L L I Ğ I
Kadın Doğum Dergisi
Kadın/Woman 2000 : Kadın Araştırmaları Dergisi
Kadınvizyon
Kafkas Universitesi Dergisi- Azerbaycan
Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fak. Dergisi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. Fen ve Mühendislik Dergisi
Kalder Forum
Kamu Hukuku Arşivi
Kamu Hukuku Arşivi
Kamu Yönetimi Bülteni
Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi
KANAT: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Merkezi Haber Bülteni
Kapsül : Aylık Şehir ve Yaşam Dergisi
Kara Harp Okulu Bilim Dergisi
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize Eğt. Fak. Çayeli Eğitim Dergisi
Karakalem
Kardaş Edebiyatlar : Türk Dünyası Edebiyat ve Kültür Dergisi
Kardaşlık : Kültür. Sanat, Edebiyat ve Folklor Dergisi
Karizma : Üç Aylık Düşünce Dergisi
Kavakçılık Araştırma Dergisi
KAYGI : Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Kazan Medical Journal online
Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi
KBB-Forum : Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kebikeç : İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi
Kıbrıs Araştırmaları Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kırsal Çevre Bülteni
KİLAD : Kocaeli Üniversitesi İletişim Fak. Araştırma Dergisi
Kişisel Gelişim
KKTC Sanayi Odası Bülteni
Klimik Dergisi (Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları)
Klinik Adlî Tıp
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : KADIN DOĞUM
KLİNİK BİLİMLER & DOKTOR : PEDİATRİDE YÖNELİŞLER
Klinik Pediatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikiyatri Dergisi
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Klinik Psikofarmakoloji Bülteni
Kobi-Efor
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kocatepe Tıp Dergisi
Kongre : Aylık Toplantı Haberleri Dergisi
KOSGEB EICC Newsletter
KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi
Kriz Dergisi
Kriz Dergisi
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi
Kurgu (Anadolu Üniversitesi)
Kültür Dünyası
Kültür ve İletişim

 

L

Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
Law Journals
Lezzet : Aylık Yemek ve Mutfak Kültürü Dergisi
Liberal Düşünce Dergisi
LİTERA
Literatür Tıp Dergisi
LİTTERA Edebiyat Yazıları (Hacettepe Üniv.)

 

M

Made in Turkey Dergisi
Maden Tetkik ve Arama Dergisi
Madencilik Bülteni
Madencilik Dergisi
Makine Teknolojileri Elektornik Dergisi
Mali Çözüm Dergisi
Mali Klavuz Dergisi
Mali piyasalarda gelişmeler
Maliye Dergisi
Maltepe Üniversitesi İİBF Dergisi
Manas Bengisu : Kültür ve Edebiyat Dergisi- Kırgızistan
Marmara Medical Journal : Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Matbuat
Matematik Dünyası
Matematikçiler Bülteni
Mavi Gezegen
Medical Network Kardiyoloji Dergisi
Medical Network Oftalmoloji Dergisi
Medicine Journals
Megaron : YTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ
Mellifera Dergisi (Arıcılık)
Meme Sağlığı Dergisi
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi
Mesleki Tıp Dergisi
Metalurji Dergisi
Mevzuat Bülteni (Eskişehir Sanayi Odası)
Mevzuat Dergisi
Mihenk Aktüel Kültürel Dergi - Yunanistan
Milli Eğitim Dergisi
Milli Folklor
Milli Folklor : Uluslararası Halk Bilimi Dergisi
Milli Güvenlik Bülteni
Mimar.İst : Üç Aylık Mimarlık Kültürü Dergisi
Mimarca - KKTC
Mimarlık Dergisi
Mimarlık Haberler
Mizan Edebiyat Dergisi
MMO Bülteni
MMO İzmir Şubesi Bülteni
Mobilya Dekorasyon Dergisi
Modern Hastane Yönetimi
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi- Ankara Üniv.DTCF
MUFAD Dergisi
Muğla Üniversitesi İİBF Dergisi
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Muhafazakâr Düşünce : 3 Aylık Düşünce Dergisi
Muhasebe – Finans Araştırma ve Uygulama Dergisi: ANALIZ
Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Musiqi Dünyası-Azerbaycan
Mustafa Kemal Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Dergisi
Mustafa Kemal Üniv. Ziraat Fak. Dergisi
Mühendis ve Makina
Mülkiye Dergisi
Mülkiyeliler Birliği Bülteni
Mülkiyeliler Birliği Dergisi
Müzik ve Bilim : U l u s l a r a r a s ı H a k e m l i B i l i m s e l M ü z i k D e r g i s i

 

N

Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
Nart Dergisi (Kafkas Derneği)
National Geographic Türkiye
NATO Dergisi
NET-BOOK : Aylık Elektronik Bilgisayar Dergisi
NeuroQuantology : An Interdisciplinary Journal of Neuroscience and Quantum Physics
New Horizons (Yeni Ufuklar)
New Perspectives On Turkey
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi
Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Nobel Medicus : Multidisipliner Tıbbi, Genel Bilimsel ve Tarafsız Dergi
Nörolojik Bilimler Dergisi
NöroPsikiyatri Arşivi
NöroPsikiyatri Arşivi
Nöropsikiyatri Gündemi
NS : Periyodu Olmayan Periyodik Dergi
Nüfus Bilim Dergisi
Nüsha : Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

 

O - Ö

ODTÜ Gelişme Dergisi
Okmeydanı Tıp Dergisi
Okmeydanı Tıp Dergisi
OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını
OLBA : Mersin Üniversitesi Kilikia Arkeolojisini Araştırma Merkezi Yayını
On-line journal of nursing informatics : OJNI
Ondokuz Mayıs Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
Online Journal of Euroasian Dermatology
Online journal of issues in nursing
Online Kozmetoloji Dergisi
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ
Orman Mühendisliği Dergisi
Osteoporoz Dünyasından
OTAM : Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi
Otoskop Dergisi : Otoloji Nörotoloji Odyoloji
Öğretmenin Sesi : Aylık Toplumsal Eğitim ve Kültür Dergisi (Batı Trakya/Yunanistan)
Önce Kalite Dergisi
Öneri : Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Hakemli Dergisi
Özgür ve Bilge
ÖZNE Felsefe Sanat Seçkisi

 

P

Pacific Journal of Mathematics
Pamukkale Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ
Panorama : Aylık Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Politika Dergisi
Para Politikası Raporları
Parşömen- İstanbul Bilgi Üniversitesi
Patoloji Bülteni
PC Life
PCWorld
PdfDergi : Ücretsiz Online Bilgisayar Dergisi
Pediatri Dergisi
Pediatrik Cerrahi Dergisi
Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Dergisi
Pencere : Kültür-Düşün-Sanat Dergisi