#

MUHASEBE, KESİN HESAP VE RAPORLAMA ALT BİRİMİ

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 9/b maddesi gereğince Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama alt birimi tarafından yürütülecek görevler şunlardır:

 

Muhasebe, kesin hesap ve raporlama alt biriminin görevleri şunlardır:

1) Genel bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek,

2) Bütçe kesin hesabını hazırlamak,

3) Mal yönetim dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak,

4) Malî istatistikleri hazırlamak.